Kontakt

Siedziba

place2ul. Kwiatowa 43A
22-105 Okszów, Polska

mail2 E-mail: kontakt@pro-project.pl

phone2 Tel.: +48 668 024 874, +48 606 161 554

recycle BDO nr 000030898

 

Filia w USA

place28400 West Sunset Road
Black Fire Innovation Center
Suite 300
Las Vegas, NV 89113, USA

mail2 E-mail: contact.us@pro-project.pl

phone2 Tel.: 786 757 0514

Wyślij e-mail. Wymagane jest wypełnienie
wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Imię i nazwisko*:

E-mail*:

Telefon*:

Firma i/lub NIP*:

Temat*:

Wiadomość*:

Wyślij kopię do siebie


Mam ukończone 18 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pro-Project Henryk Kartaszyński o numerze identyfikacyjnym NIP: 563-115-74-23 [oraz jego partnerów handlowych w celach marketingowych przez Pro-Project Henryk Kartaszyński zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
CZYTAJ WIĘCEJ »
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w Polityce Prywatności Pro-Project Henryk Kartaszyński. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane mogą podlegać profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez Pro-Project Henryk Kartaszyński o numerze identyfikacyjnym NIP: 563-115-74-23 oraz jego partnerów handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez Pro-Project Henryk Kartaszyński o numerze identyfikacyjnym NIP: 563-115-74-23 oraz jego partnerów handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro-Project Henryk Kartaszyński z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. Wolności 35/15, NIP 563-115-74-23, REGON 110005446, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  • kierując korespondencję na adres: 22-105 Okszów, ul. Kwiatowa 43A
  • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: kontakt@pro-project.pl
  • kontakt telefoniczny: 668 024 874; 606 161 554
CZYTAJ WIĘCEJ »
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@pro-project.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w serwisach „Pro-Control.online”, „CKJ24.pl”, „QAC24.COM” (zgodnie z Polityką prywatności Pro-Projekt Henryk Kartaszyński) i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Polityce prywatności.

Weryfikacja Captcha*:
kod