Księga jakości RTG

Księga jakości RTG

W Polsce, jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, kontrola jakości aparatury rentgenowskiej jest obligatoryjna. Obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania jakością w pracowni rentgenowskiej wynika z zapisów art. 33c ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.). Zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce został opisany w § 9 ust. 1, a ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące systemu określa załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625).

Opracowana przez nas dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością zawiera między innymi:

 • księgę jakości (opracowana zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001)
 • procedury ogólne, między innymi:
  • nadzór nad dokumentami,
  • audit wewnętrzny,
  • działania korygujące i zapobiegawcze,
  • nadzór nad dokumentacją medyczna,
  • realizacja usług,
  • wykonywanie testów podstawowych
 • wiele innych dokumentów, formularzy, ewidencji, rejestrów.

Dodatkowo możemy uzupełnić dokumentację pracowni rentgenowskiej o takie wymagane dokumenty jak:

 • instrukcja ochrony radiologicznej
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego
 • program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • program szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej
 • zbiór przepisów prawnych dotyczących pracowni rentgenowskich;

Całą dokumentację pakujemy w estetyczne skoroszyty i segregatory.


Wyślij e-mail. Wymagane jest wypełnienie
wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Imię i nazwisko*:

E-mail*:

Telefon*:

Firma i/lub NIP*:

Temat*:

Wiadomość*:

Wyślij kopię do siebie


Weryfikacja Captcha*:
kod