Mammografia

Pro-Euro

Pro-Euro

Fantom do testowania parametrów technicznych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-2.

Pro-DigiMAM

Pro-DigiMAM

Fantom do testowania parametrów technicznych cyfrowych i ucyfrowionych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ.

Pro-MAM Gold

Pro-MAM Gold

Fantom do testowania szczegółowości kontrastu aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ. 

Pro-MAM Gold mk II

Pro-MAM Gold mk II

Unowocześniony mammograficzny fantom kontrastu szczegółów według Europejskiego Protokołu zapewnienia jakości w Mammografii Cyfrowej. 

Pro-MAM Contrast

Pro-MAM Contrast

Fantom do testowania wydajności obrazowania aparatów mammograficznych. 

Pro-MAM Accreditation

Pro-MAM Accreditation

Ten fantom jest przeznaczony do spełniania Wymogów Programu Akredytacji Mammograficznej ACR, a także wymogów Ustawy o Mammograficznych Standardach Jakości (MQSA) z roku 1992. 

Pro-MAM Accreditation FF

Pro-MAM Accreditation FF

Ten fantom jest przeznaczony do testowania działania cyfrowego układu mammograficznego przez ocenę zdolności układu do obrazowania małych struktur, podobnych do tych występujących w warunkach klinicznych: mikro-zwapnień, struktur włóknistych oraz mas guzowatych.

Pro-MAM Biopsy

Pro-MAM Biopsy

Ten fantom został zaprojektowany jako szybki i łatwy sposób testowania jakości obrazu w cyfrowych urządzeniach do biopsji mammograficznej i akredytacji ACR. 

Pro-MAM Contact

Pro-MAM Contact

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach mammograficznych.

Pro-MAM Compress

Pro-MAM Compress

Kalibrowana waga pozwalająca na sprawdzenie siły kompresji piersi.

Pro-MAM Geometry

Pro-MAM Geometry

To urządzenie testowe zostało zaprojektowano po to, by zapewnić użytkownikowi wygodny, szybki i dokładny sposób testowania kolimacji aparatów mammograficznych. 

Pro-MAM AEC PMMA

Pro-MAM AEC PMMA

Zestaw płyt do kontroli systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji.

Pro-MAM 21 Steps

Pro-MAM 21 Steps

Aluminiowy klin schodkowy 21no stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. Może być również użyty do wyznaczania kształtu krzywej sensytometrycznej. 

Pro-MAM Performance

Pro-MAM Performance

Fantom zaprojektowany do przeprowadzania rutynowych testów stałości jakości obrazowania układów mammograficznych.