Mammografia

Katalog

Katalog

Katalog produktów do Mammografii

Pro-Euro

Pro-Euro

03-101

Fantom do testowania parametrów technicznych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-2.

Pro-DigiMAM

Pro-DigiMAM

03-301 basic model (03-303 + 03-310 + 03-311)
03-302 complete set (03-303 to 03-318, without 03-312, 03-313)

Fantom do testowania parametrów technicznych cyfrowych i ucyfrowionych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ.

Pro-MAM Gold

Pro-MAM Gold

03-401

Fantom do testowania szczegółowości kontrastu aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ. 

Pro-MAM Gold mk II

Pro-MAM Gold mk II

03-402

Unowocześniony mammograficzny fantom kontrastu szczegółów według Europejskiego Protokołu zapewnienia jakości w Mammografii Cyfrowej. 

Pro-MAM Contrast

Pro-MAM Contrast

03-105

Fantom do testowania wydajności obrazowania aparatów mammograficznych. 

Pro-MAM Accreditation

Pro-MAM Accreditation

03-501

Ten fantom jest przeznaczony do spełniania Wymogów Programu Akredytacji Mammograficznej ACR, a także wymogów Ustawy o Mammograficznych Standardach Jakości (MQSA) z roku 1992. 

Pro-MAM Accreditation FF

Pro-MAM Accreditation FF

03-502

Ten fantom jest przeznaczony do testowania działania cyfrowego układu mammograficznego przez ocenę zdolności układu do obrazowania małych struktur, podobnych do tych występujących w warunkach klinicznych: mikro-zwapnień, struktur włóknistych oraz mas guzowatych.

Pro-MAM Biopsy

Pro-MAM Biopsy

03-503

Ten fantom został zaprojektowany jako szybki i łatwy sposób testowania jakości obrazu w cyfrowych urządzeniach do biopsji mammograficznej i akredytacji ACR. 

Pro-MAM Contact

Pro-MAM Contact

03-104

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach mammograficznych.

Pro-MAM Compress

Pro-MAM Compress

03-103 do 25 kg
03-103-34 do 34 kg

Kalibrowana waga pozwalająca na sprawdzenie siły kompresji piersi.

Pro-MAM Geometry

Pro-MAM Geometry

03-107

To urządzenie testowe zostało zaprojektowano po to, by zapewnić użytkownikowi wygodny, szybki i dokładny sposób testowania kolimacji aparatów mammograficznych. 

Pro-MAM AEC PMMA

Pro-MAM AEC PMMA

03-201 - 180 x 240 mm version
03-203 - 180 x 240 mm, high precision with thickness accuracy of about 0.05 mm
03-204 - 240 x 300 mm version
03-205 - 240 x 300 mm, high precision with thickness accuracy of about 0.05 mm

Zestaw płyt do kontroli systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji.

Pro-MAM 21 Steps

Pro-MAM 21 Steps

03-202

Aluminiowy klin schodkowy 21-no stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. Może być również użyty do wyznaczania kształtu krzywej sensytometrycznej. 

Pro-MAM Performance

Pro-MAM Performance

03-601

Fantom zaprojektowany do przeprowadzania rutynowych testów stałości jakości obrazowania układów mammograficznych.