Medycyna nuklearna

Katalog

Katalog

Katalog produktów dla Medycyny Nuklearnej

Pro-SPECT Performance

Pro-SPECT Performance

08-101 - standard version
08-103 - version with the PET Lid

Fantom do oceny działania systemów SPECT oraz PET (kolimator, artefakty, kalibracja, parametry rekonstrukcyjne).

Pro-SPECT Performance ECT

Pro-SPECT Performance ECT

08-501

Fantom do oceny działania systemów SPECT: rutynowe testy kontroli jakości oraz rozszerzone testy akceptacyjne.

 

Pro-SPECT Linear Source Module

Pro-SPECT Linear Source Module

08-201

Ten moduł może być używany jako samodzielny w powietrzu lub w wodzie, jeśli zostanie osadzony w cylindrze Pro-SPECT Performance.

Pro-SPECT Resolution

Pro-SPECT Resolution

08-301

Fantom paskowy do określenia rozdzielczości aparatów scyntylacyjnych.

Pro-SPECT DualSource

Pro-SPECT DualSource

08-601

Ten fantom rozproszenia symuluje cechy rozproszenia przedniego i wstecznego w ciele promieni gamma 99mTc dla zewnętrznego pomiaru czasu bezprądowego dla aparatu scyntylacyjnego. 

Pro-SPECT FloodRECT

Pro-SPECT FloodRECT

08-401 - Pro-NM FloodRECT
08-402 - Pro-NM FloodRECT XL

Fantomy Flood zapewniają prosty i efektywny sposób uzyskania optymalnej skuteczności aparatu w odniesieniu do jednorodności odpowiedzi na całym obszarze kryształu.

Pro-SPECT FloodROUND

Pro-SPECT FloodROUND

08-403 - Pro-NM FloodROUND
08-404 - Pro-NM FloodROUND XL

Fantomy Flood zapewniają prosty i efektywny sposób uzyskania optymalnej skuteczności aparatu w odniesieniu do jednorodności  odpowiedzi na całym obszarze kryształu.  

 

Pro-SPECT MultiAlign

Pro-SPECT MultiAlign

08-701

Fantom zaprojektowany do prostej i efektywnej kosztowo weryfikacji ustawienia i zniekształcenia obrazu w hybrydowych systemach skanujących takich jak PET/CT lub SPECT/CT. 

 

 

Pro-SPECT PETsensi

Pro-SPECT PETsensi

08-801

Fantom czułości PET używany jest do pomiaru czułości lub zdolności systemów PET do wykrywania pozytronów.

Pro-SPECT ResL

Pro-SPECT ResL

08-303 - 21’’ x 21’’ version
08-305 - 24’’ x 18’’ version

Pro-SPECT ResL do określania rozdzielczości kamer scyntylacyjnych.

Pro-SPECT NEMA NU2

Pro-SPECT NEMA NU2

08-105

Fantom do oceny działania aparatów PET.

Pro-SPECT Distortion

Pro-SPECT Distortion

08-304

Prosty fantom do kontroli jakości zniekształceń geometrycznych oraz rozdzielczości przestrzennej aparatów gamma.

Pro-SPECT PETscatter

Pro-SPECT PETscatter

08-802

Fantom rozproszeniowy PET to narzędzie do testów akceptacyjnych używane do określania względnej czułości systemów obrazowania do rozproszenia promieniowania.