Nagrody

Poniżej przedstawiamy najważniejsze nagrody i wyróżnienia Firmy Pro-Project na przestrzeni ostatnich lat. Stanowią one namacalny dowód ciągłego rozwoju oraz uznania w środowisku, gdzie innowacja oraz szukanie nieszablonowych rozwiązań wyznaczają najprostszą drogę do osiągnięcia sukcesu. Wspomniane wyróżnienia rekompensują włożony wysiłek, potęgują satysfakcję płynącą z poczucia osiągnięcia celu, a także odgrywają rolę bodźca działając motywująco i wpływając na efektywność.

Mamy nadzieję, że wraz z upływem czasu kolejne statuetki będą zasilały, pokaźną już, kolekcję nagród Firmy Pro-Project, a każda kolejna gratyfikacja, dostarczy równie wielkiej satysfakcji i będzie stanowiła powód do dumy z dotychczasowych osiągnięć.

 

Złoty Krzyż

Złoty Krzyż

„Niemożliwe rzeczy robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać” – te słowa stanowią życiową maksymę Henryka Kartaszyńskiego właściciela Firmy PRO-PROJECT. Henryk Zdzisław Kartaszyński postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r., na wniosek Wojewody Lubelskiego, odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, przedsiębiorczości i wynalazczości.

Mgr Henryk Zdzisław Kartaszyński jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku fizyka doświadczalna. Wieloletni pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie i Lublinie. Od 1991 r. prowadzi własną działalność gospodarczą – Firmę PRO-PROJECT. Jest pomysłodawcą oraz projektantem wielu fantomów do kontroli diagnostycznej aparatury medycznej, cenionych w skali globalnej z dystrybucją w 78 krajach. Jest również laureatem wielu prestiżowych nagród w dziedzinie innowacji m.in.: „Chełmski Patent Roku 2009”; „Lider Przedsiębiorczości roku 2015”, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” edycja 2014 i 2015; „Wojewódzki Lider Biznesu – 2012, 2013, 2014 i 2015”; „Brązowy Laur Innowacyjności 2014”; „VIP Biznesu 2016” oraz członkiem branżowych organizacji oraz instytucji, m.in.: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED; Lubelskiej Izby Gospodarczej; Klastra Lubelska Medycyna, Rejonowego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Chełmie; Stowarzyszenia Edukacyjno-Technicznego w Chełmie.

Złoty Krzyż 2Złoty Krzyż 3Złoty Krzyż 4

 


VIP Biznesu 2016

VIP Biznesu 2016

Statuetka VIP Biznesu 2016 w kategorii VIP BIZNESU 2016, przyznana dla właściciela Firmy Pro-Project – mgra Henryka Kartaszyńskiego, przez magazyn VIP. 

Tytuły wraz ze statuetkami powędrowały do rąk tych, którzy stworzyli wspaniale prosperujące przedsiębiorstwa bądź zarządzają takimi, stawiając najwyższą jakość i rzetelność na pierwszym planie i tym samym budując wzorcowy obraz przedsiębiorcy w Polsce i za granicą. 

 


Przedsiębiorstwo PrzyszłościCertyfikat zwykły oraz wyróżnienie w kategorii: „Menedżer Sukcesu”.
„Przedsiębiorstwo Przyszłości 2016”

Certyfikat zwykły oraz wyróżnienie w kategorii: „Menedżer Sukcesu” dla Dyrektora Zarządzającego, dra Rafała H. Kartaszyńskiego przyznane w związku z III edycją Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2016”.


Lider Przedsiębiorczości Roku 2015Lider Przedsiębiorczości Roku 2015

Statuetka przyznana w kategorii „Mała Firma” przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”.

Współzawodnictwo o tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce. Organizowany od 1994 roku.


Wojewódzki Lider Biznesu 2015Wojewódzki Lider Biznesu 2015

Statuetka przyznana w kategorii przedsiębiorstwo innowacyjne przez Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w związku  z XII edycją Programu "Wojewódzki Lider Biznesu".

 

 


Przedsiębiorstwo PrzyszłościCertyfikat zwykły oraz certyfikat nadzwyczajny "Promotor Nauki i Kultury"
"Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015"

Certyfikat zwykły oraz certyfikat nadzwyczajny: "Promotor Nauki i Kultury" dla Dyrektora Zarządzającego, dra Rafała H. Kartaszyńskiego przyznane w związku z II edycją Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą "Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015".

O przyznaniu certyfikatu nadzwyczajnego decyduje przede wszystkim stopień zaangażowania Firmy w działalność na rzecz wspierania w swoim otoczeniu zewnętrznym inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.


Laur InnowacyjnościBrązowy Laur Innowacyjności 2014

Statuetka w kategorii "Brązowy Laur Innowacyjności" przyznana za projekt "przyszłość w zasięgu ręki - wszystkie elementy kontroli jakości połączone są teraz na jednej platformie" w związku IV edycją konkursu "Laur Innowacyjności 2014".

Organizator Konkursu - Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych, realizację konkursu powierzyła Zespołowi Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań, niemalże ze wszystkich dziedzin gospodarki, nauki i dziedzin użytecznych społecznie.


Wojewódzki Lider Biznesu 2014Wojewódzki Lider Biznesu 2014

Statuetka przyznana w kategoriach: małe przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorstwo innowacyjne przez Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w związku z XI edycją Programu "Wojewódzki Lider Biznesu".

 

 


Przedsiębiorstwo PrzyszłościCertyfikat zwykły oraz certyfikat nadzwyczajny "Gold Prize"
"Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014"

Certyfikat zwykły oraz certyfikat nadzwyczajny: Gold Prize przyznane w związku z I edycją Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą "Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014".

Program to inicjatywa mająca na celu identyfikowanie i promowanie najnowocześniejszych polskich firm, które w swojej działalności inwestują w innowacje oraz wykazują szczególną troskę o rozwój kapitału ludzkiego, w tym jego najważniejszego zasobu - wiedzy. W myśl założeń konkursu firma Pro-Project została uznana za przedsiębiorstwo elastyczne, otwarte na innowacje, rozwijające koncepcję wartości dla klienta, dywersyfikujące swoją ofertę, potrafiące czerpać z potencjału pracowników i menadżerów, ale i w sposób strategiczny te kompetencje pomnażać.


Wojewódzki Lider Biznesu 2013Wojewódzki Lider Biznesu 2013

Statuetka przyznana w kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo oraz przedsiębiorstwo innowacyjne przez Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w związku z X edycją Programu "Wojewódzki Lider Biznesu".

 

 


Wojewódzki Lider Biznesu 2012Wojewódzki Lider Biznesu 2012

Statuetka przyznana w kategorii: mikroprzedsiębiorstwo przez Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w związku z IX edycją Programu "Wojewódzki Lider Biznesu".

Główny cel cyklicznego konkursu, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie, stanowi wyróżnienie najprężniej rozwijających się firm województwa lubelskiego. Program objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego. Kryteria brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny przedsiębiorstw to m.in.: osiągnięcia firm na przestrzeni ostatnich lat, wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, warunki i bezpieczeństwo w zakładzie pracy, a także działalność prospołeczna i wizerunek zgłaszających się firm z terenu województwa lubelskiego.


EU Gateway ProgrammeMisja Biznesowa do Japonii w ramach programu "EU Gateway to Japan"
ROK: 2009 i 2010

Udział przedstawicieli firmy "Pro-Project" w misji biznesowej do Japonii w ramach programu EU Gateway.

Misja stanowi część programu "EU Gateway to Japan" i dotyczy ochrony zdrowia i technologii medycznej. Komisja Europejska, po dwuetapowych kwalifikacjach, dwukrotnie wytypowała firmę Pro-Project do reprezentowania Unii Europejskiej w misji gospodarczej. Przedstawiciele firmy mieli możliwość zaprezentowania i promowania swoich innowacyjnych produktów i technologii, podczas bezpośrednich spotkań biznesowych w Tokio.


Chełmski Patent 2009Chełmski Patent 2009

Nagroda Chełmski Patent 2009 przyznana przez "RKTiR" Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne w Chełmie dla zestawu do kontroli jakości w stomatologii "Pro-Dent".

Organizacja konkursu wynalazczego CHEŁMSKI PATENT ROKU stanowi element działalności statutowej Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje wynalazców zamieszkałych na terenie regionu chełmskiego, którzy zgłosili do ochrony, bądź uzyskali ochronę w Urzędzie Patentowym RP na swój wynalazek lub wzór użytkowy.