Nowelizacja Rozporządzenia

Dobiegły końca prace legislacyjne nad zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej”. Ta bardzo wyczekiwana nowelizacja podyktowana była znaczącym rozwojem technologicznym urządzeń diagnostycznych na przestrzeni ostatnich lat. Nowa odsłona wspomnianego Rozporządzenia reguluje w szczególności zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych oraz testów podstawowych.

Wskutek wspomnianej nowelizacji zharmonizowano przepisy Rozporządzenia ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 5 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Szereg wprowadzonych zmian dotyczy przede wszystkich kwestii związanych z m.in.: uaktualnieniem przepisów odnoszących się do poszczególnych rodzajów testów, zaproponowaniem ilościowych kryteriów oceny dla możliwie największej liczby testów, określeniem zakresów testów obejmujących urządzenia z zapisem cyfrowym.

Zasadnicza zmiana dotyczy - w zakresie testów podstawowych, objęcia podstawową kontrolą aparatów do tomografii stomatologicznej (zakres testów podobny do tomografii komputerowej) oraz wyłączenia potrzeby używania dozymetru w przypadku testów podstawowych w radiografii i fluoroskopii.

Jako Firma skupiająca się w kręgu zagadnień związanych z kontrolą i zapewnianiem jakości w pracowniach diagnostycznych, z ramienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych dotyczących projektu zmiany w/w Rozporządzenia, zwieńczonych konferencją uzgodnieniową zorganizowaną w Ministerstwie Zdrowia.  

Jako jedyny polski wytwórca przyrządy do testowania aparatury diagnostycznej, uaktualniliśmy już naszą ofertę, dostosowując ją do nowych wymagań obowiązujących w naszym kraju. Dedykowane zestawy, dla różnych modalności, można znaleźć w dziale Zestawy Kontroli Jakości

 

Aktualnie obowiązujący tekst Rozporządzenia z dnia 12 listopada 2015 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej