Pro-CT mk II

04-410
Pro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk IIPro-CT mk II

Fantom do przeprowadzania testów podstawowych fizycznych parametrów tomografów komputerowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, normą międzynarodową IEC 61223-3-5 oraz wytycznymi AAPM.

Fantom skład się z modułów testowych umieszczonych w cylindrycznym pojemniku, który montuje się na dedykowanym stojaku. Umożliwia on dokładne, szybkie i powtarzalne pozycjonowanie fantomu w aparacie.

 

Fantom pozwala na ocenę:

 • Geometrycznego zniekształcenia
 • Pomiaru liczby CT (HU)
 • Szumu / jednorodności
 • Artefaktów
 • MTF
 • SSP, LSF, PSF
 • CNR
 • Rozdzielczości przestrzennej
 • Rozdzielczości przestrzennej w wymiarze Z
 • Rozdzielczości kontrastowej
 • Rozdzielczości o niskim kontraście
 • Dokładności pozycjonowania
 • Liniowości
 • Szerokości wiązki

 

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • Główny moduł wykonany z PMMA zawiera sekcję z siatką otworów 2 mm średnicy, 10 mm głębokości o oczku 10 mm
 • Średnica zewnętrzna 220 mm
 • Długość 250 mm
 • Opcjonalne zewnętrze pierścienie utwardzające wiązkę
  • Średnica zewnętrzna 380 mm
  • Średnica zewnętrzna 350 mm
  • Owal 300-380 mm
  • Owal 450-550 mm
 • Statyw pozycjonujący do pomiarów na i poza stołem tomograficznym
 • Kufer transportowy

 

Moduł niskiego kontrastu:

 • średnica: 200 mm
 • grubość: 30 mm
 • moduł wykonany z PMMA
 • zawiera trzy grupy obiektów niskiego kontrastu; w każdej grupie są pręty o tej samej gęstości, o wysokości 20 mm i średnicach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 i 15 mm. Kontrastu między grupami i otaczającym materiałem wynosi dokładnie 0.3%, 0.6% i 1.0%
 • opcjonalne cele sub-plastra mają nominalny kontrast 1,0% oraz długość osi „z” 3, 5 i 7 mm; dla każdej z tych długości są obiekty o średnicy 3, 5, 7 i 9 mm (04-411)

 

Moduł sensytometryczny / kontrastu:

 • średnica: 200 mm
 • wysokość: 30 mm
 • zawiera 9 próbek sensytometrycznych w postaci walców o średnicy 25 mm: PTFE, LDPE, POM-C, ABS, PA-6, PET, powietrze, ekwiwalent wody oraz PMMA – moduł

 

Moduł geometryczny:

 • średnica: 200 mm
 • wysokość: 30 mm
 • zawiera dwie pary, przeciwnie skierowanych ramp wykonanych z aluminiowego drutu nachylone pod kątem, którego tangens równa się 0,5
 • środki ramp przecinają się na tej samej płaszczyźnie, co pozwala na bardzo dokładną ocenę położenia warstwy
 • zawiera 4 pręty o średnicy 5mm oraz 4 pręty o średnicy 3mm, umieszczone w wierzchołkach ośmiokąta foremnego blisko obwodu modułu do oceny symetrii i geometrii kołowej
 • opcjonalne dziewięć sfer do oceny obrazowania objętości kulistej sub-warstwy: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 oraz 9.0 mm (04-413)

 

Moduł rozdzielczości wysoko-kontrastowej:

 • średnica: 200 mm
 • wysokość: 30 mm
 • zawiera 13 koncentrycznie umieszczonych elementów aluminiowych do oceny rozdzielczości przestrzennej w zakresie od 1 PL/cm do 13 PL/cm.
 • dwie kuleczki z węglika wolframu o średnicach 0,18 mm i 0,28 mm do obliczania MTF oraz SSP
 • Linear Spread Function (LSF) – interfejs PTFE / PMMA
 • Point Spread Function (PSF) – stalowy drut 0.25 mm zawieszony w powietrzu
 • Opcjonalne dodatkowe koncentrycznie umieszczone elementy aluminiowe do oceny rozdzielczości przestrzennej w zakresie od 14 do 30 LP/cm (04-414)

 

Moduł jednorodny:

 • średnica: 200 mm
 • wysokość: 35 mm
 • moduł napełniany wodą lub polietylenem

 

Cechy produktu:

 • zgodny z:
  • międzynarodową normą IEC 61223-3-5
  • międzynarodową normą IEC 61223-2-6
  • wytycznymi AAPM
  • wytycznymi ACR
 • posiada certyfikat CE
 • instrukcja podaje dokładne wskazówki do wykonania każdego testu oraz oceny i zapisu wyników

Wyślij e-mail. Wymagane jest wypełnienie
wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Imię i nazwisko*:

E-mail*:

Telefon*:

Firma i/lub NIP*:

Temat*:

Wiadomość*:

Wyślij kopię do siebie


Weryfikacja Captcha*:
kod