Przyszłość w zasięgu ręki

Nasze rozwiązanie – platforma programowa Pro-Control.online to połączenie aplikacji desktop oraz chmury. Stanowi ona przełom w kontroli jakości medycznych urządzeń diagnostycznych, obejmując swoim działaniem wszystkie urządzenia diagnostyczne – od prostych aparatów stomatologicznych po medycynę nuklearną i sprzęt hybrydowy (np. PET/CT).

Dzięki naszemu rozwiązaniu Pro-Control.online wszystkie kluczowe elementy kontroli jakości: aparatura diagnostyczna, informatyczny system szpitalny, fantomy oraz mierniki zostały połączone, otwierając niespotykane do tej pory możliwości, czyniąc cały proces prostym i automatycznym.

Aplikacja Pro-Control.online desktop oparta jest na wszechstronnej przeglądarce obrazów medycznych, wspierającej protokół DICOM, dostarczając oprócz automatycznej również narzędzia do ręcznej analizy obrazów. Pro-Control.online przede wszystkim pozwala w prosty sposób zorganizować i prowadzić kontrolę jakości dowolnej liczby aparatów diagnostycznych.

Przyszłość w zasięgu ręki

Pro-Control.online oferuje elastyczność i skalowalność usługi w chmurze przy jednoczesnym zachowaniu potencjału aplikacji desktop. Może z niego korzystać zarówno mała pracownia stomatologiczna jaki i sieć szpitali o ogólnokrajowym, czy nawet szerszym zasięgu. W przypadku gdy wiele osób, w organizacji, odpowiedzialnych jest za wykonywanie testów, ich pojedyncze instalacje Pro-Control.online, czy indywidualne konta na Pro-Control.online mogą zostać połączone. Umożliwia to uzyskanie wglądu w całokształt działania organizacji z jednego miejsca.

Dzięki podziałowi na usługę w chmurze i aplikację desktop nasza platforma może zaoferować zalety obu tych rozwiązań umożliwiając dostosowanie do dosłownie każdej potrzeby.

Nasze rozwiązanie to przede wszystkim:

1-productivity pl

1. Zwiększona wydajność oraz redukcja kosztów - nie marnujemy czasu pracy wykwalifikowanej kadry na czasochłonną analizę obrazów, czy ewaluację wyników testów (oszczędzając również energię);

 

2-alara

2. Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów (zasada ALARA) - ponieważ wszystkie urządzenia do diagnostyki obrazowej są pod kontrolą, nie ma ryzyka nadmiernego napromieniowania czy błędnej diagnozy;

 

3-diagnostic-devices

3. Wzrost zaufania w poprawność funkcjonowania urządzeń diagnostycznych - obiektywne testy pokazują, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo, a wszelkie usterki mogą być w łatwy sposób zauważone, zdiagnozowane i naprawione;

 

4-implementation

4. Łatwość wdrożenia i użytkowania - jedna platforma, wykorzystująca telemedycynę (protokół DICOM), do kontroli jakości dowolnej ilości urządzeń do diagnostyki obrazowej.

 

5-synergy pl

5. Standaryzacja i synergia - jeden system kontroli jakości w całej organizacji.

 

6-unlimites-access

6. Nieograniczony dostęp - wyniki testów dostępne są online z każdego miejsca na ziemi i każdego urządzenia z przeglądarką internetową

 

7-unprecedented

7. Dostęp do bezprecedensowej ilości informacji - platforma może połączyć nieograniczenie wielu użytkowników z jednej organizacji; wyniki testów, zbierane przez każdego z nich są zgrupowane w jednym miejscu dając łatwy i szybki dostęp do ogromnej ilości informacji z tysięcy aparatów.

 

8-unlimited-usage pl

8. Nieograniczone możliwości zastosowania - opracowana i rozwijana przez nas platforma oferuje niedoścignione możliwości rozwoju i dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika

 

Nasze rozwiązanie wprowadza całkowicie nową wartość na światowy rynek kontroli jakości sprawiając, że fantomy czy mierniki nie są już tylko oddzielnymi, prostymi, biernymi narzędziami, a stają się czymś więcej, całością, która aktywnie pomaga technikom, czy fizykom medycznym w nadzorze nad ich aparaturą diagnostyczną.