Pro-Project jedną z najlepszych firm w Polsce

Jesteśmy zaszczyceni, iż kapituła złożona z przedstawicieli świata nauki, mediów, instytucji publicznych i sektora pozarządowego wybrała Pro-Project do grona 89 najlepszych polskich firm w ramach przedsięwzięcia jakim jest Polska Wystawa Gospodarcza. Została ona stworzona z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. 

Jej celem jest zaprezentowanie najlepszych polskich firm, ich dorobku oraz wybitnych osiągnięć, które mają wpływ na popularyzację polskich innowacji na całym świecie. 

Polska Wystawa Gospodarcza kładzie nacisk na pięć przestrzeni, które są ściśle związane z polską gospodarką: 

Solidarność, która posiada tu dwa znaczenia. Jest tożsama z ruchem społecznym powstałym w Polsce w latach 80. XX w. mającym na celu wspólną walkę o prawa i wolności obywatelskie. To również wzajemny szacunek, wsparcie i dążenie do lepszego jutra. 

Nowe technologie, z całą pewnością jest to główna siła napędowa współczesnej gospodarki. Szereg nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach nauki, postęp biotechnologii, robotyki i cyfryzacji. 

Kreatywność, bez niej postęp byłby niemożliwy. Tworzenie nowych schematów i przełamywanie barier prowadzi do powstawania oryginalnych rozwiązań. 

Rozwój, który obejmuje wszystkie płaszczyzny życia. Istotna jest tu zrównoważona wizja rozwoju całego kraju, mająca na uwadze ciągłe podwyższanie standardów. 

Przyszłe pokolenia, dla których tworzy się fundamenty obecnego świata. To również wiara, iż przekazywane tradycje i wzorce będą realnym wsparciem, wpływając na ewolucję świata. 

Polska Wystawa Gospodarcza odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w 2020 r. Jej otwarcie poprzedzi szereg innych wydarzeń, w których mamy nadzieję wziąć udział.