Radiografia

Pro-Alfa

Pro-Alfa

Fantom Pro-Alfa może być używany do przeprowadzania akceptacyjnych i podstawowych testów klasycznych rentgenowskich aparatów radiograficznych. 

Pro-Digi

Pro-Digi

Fantom Pro-Digi jest przeznaczony do testów akceptacyjnych i podstawowych cyfrowych rentgenowskich aparatów radiograficznych. 

 

Pro-Fluo

Pro-Fluo

Fantom Pro-Fluo jest dedykowany do przeprowadzania akceptacyjnych i podstawowych testów cyfrowych i analogowych aparatów radiograficznych i fluoroskopowych. 

Pro-Fluo 150

Pro-Fluo 150

Fantom Pro-Fluo 150 jest dedykowany do testów akceptacyjnych i podstawowych sprzętu radiograficznego i do fluoroskopii zgodnie z nową normą DIN 6868-150.

 

Pro-RTG Rack

Pro-RTG Rack

Uchwyt mocujący, do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi oraz Pro-Fluo, do statywu do zdjęć płucnych

Pro-RTG Stand

Pro-RTG Stand

Statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy RTG. 

Pro-RTG Al 25

Pro-RTG Al 25

25 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Pro-RTG Al 21

Pro-RTG Al 21

21 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Pro-RTG Fluo18

Pro-RTG Fluo18

Fantom do oceny efektywności obrazowania systemów fluoroskopowych. 

 

Pro-RTG CDR

Pro-RTG CDR

Fantom do oceny skuteczności obrazowania układów radiograficznych.

Pro-RTG MTF

Pro-RTG MTF

Urządzenie do testów zgodnie z IEC 62220-1 w celu określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF), które składa się z płyty wolframowej osadzonej na płycie ołowianej.

 

 

Pro-RTG DSA

Pro-RTG DSA

Specjalny fantom do Zapewniania Jakości Urządzeń Cyfrowej Angiografii Subtrakcyjnej (DSA) zgodnie z IEC 61223-3-3 oraz DIN 6868/części 8, (2007) i 54.

Pro-RTG Geometry

Pro-RTG Geometry

To urządzenie pozwala wykryć nieprawidłowości w ustawieniu kolimacji i geometrii aparatu o 1 % lub 2% przy odległości ognisko-detektor 1m (FFD), lecz może być też używane przy dowolnej FFD.  Składa się z płaskiej płyty 20x25 cm ze wzorem 14x18 cm wyrytym na powierzchni. 

Pro-RTG AlphaG

Pro-RTG AlphaG

Fantom Pro-RTG AlphaG to proste urządzenie do sprawdzania geometrii układu R/F: kolimacji / osiowości wiązki oraz położenia i wielkości efektywnego pola promieniowania.

Pro-RTG Tomo

Pro-RTG Tomo

Zestaw prostych narzędzi przeznaczonych do pomiarów w klasycznej tomografii.

Pro-RTG GridAlign

Pro-RTG GridAlign

To urządzenie usprawnia osiowanie radiografii oraz centralnej wiązki lampy rentgenowskiej.

Pro-RTG Contact

Pro-RTG Contact

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach rentgenowskich.

Pro-RTG Contrast

Pro-RTG Contrast

Fantom szczegółowości kontrastu (CD) umożliwia określenie zarówno szczegółu, jak i kontrastu obserwowanego przez radiologa. 

Pro-RTG HighRes

Pro-RTG HighRes

Fantom testowy do oceny wysoko-kontrastowej rozdzielczości systemów fluoroskopowych. 

Pro-RTG FluoCDRH

Pro-RTG FluoCDRH

Kompaktowy i łatwy w użyciu fantom do oceny efektywności systemów fluoroskopowych zgodnie z zaleceniami Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego (CDRH). 

Pro-RTG ChestCDRH

Pro-RTG ChestCDRH

 

Kompaktowy i łatwy w użyciu fantom przeznaczony do wywoływania reakcji automatycznej ekspozycji. Spełnia specyfikacje Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego (CDRH) fantomu klatki piersiowej oraz zalecenia AAPM z Raportu nr 31 „Standardowe Metody Pomiaru Diagnostycznej Ekspozycji Promieni X”. Fantom klatki piersiowej osoby dorosłej w przybliżeniu odpowiada dorosłemu o wzroście 173 cm i wadze 165 funtów (funt = 0,45 kg) o grubości przedniej i tylnej (AP) około 23 cm. Rejon anatomiczny symulowany przez fantom to pole płuca, i dlatego zawiera on szczelinę powietrzną w środku. Fantom składa się z polimetakrylanu metylu (PMMA).

 

Pro-RTG AAPM 31

Pro-RTG AAPM 31

Zestaw płyt akrylowych i filtrów aluminiowych do kontroli aparatów rentgenowskich zgodnie z rekomendacjami AAPM (Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych) zawartymi w raporcie No. 31 “Standardized Methods for Measuring Diagnostic X-Ray Exposure” (zestandaryzowane metody pomiaru ekspozycji aparatów rentgenowskich). Fantomy akrylowe i aluminiowe - ekwiwalent pacjenta dostarczają niezbędnej filtracji pomiędzy źródłem a detektorami AEC lub ABC.

Pro-RTG AEC PMMA

Pro-RTG AEC PMMA

Zestaw płyt PMMA do kontroli działania systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC).

Pro-RTG AEC Cu

Pro-RTG AEC Cu

Zestaw płyt miedzianych o wysokiej czystości do testowania Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC) urządzeń radiograficznych.

Pro-RTG Mask Pb

Pro-RTG Mask Pb

Ołowiana maska w kształcie litery L do testowania poszczególnych komór systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC).

Pro-RTG FocalSpot

Pro-RTG FocalSpot

Proste urządzenie do oceny wielkości ogniska lampy. 

Pro-RTG 21 Steps

Pro-RTG 21 Steps

Aluminiowy klin schodkowy 21no stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. 

Pro-RTG 11 Steps

Pro-RTG 11 Steps

Jedenastostopniowy aluminiowy klin do oceny zakresu dynamicznego układów cyfrowych lub kliszowo-ekranowych.

Pro-RTG Res 150

Pro-RTG Res 150

Fantom do testów akceptacyjnych i podstawowych tomografii komputerowej wiązki stożkowej / tomografii objętościowej (DVT) we fluoroskopii według DIN 6868-150.

 

Pro-RTG Ruler

Pro-RTG Ruler

Linijka z nieprzepuszczającą promieniowania skalą zapewnia stałe odniesienie wielkości na obrazie.

Pro-RTG AAPM 15

Pro-RTG AAPM 15

Ten fantom do cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) zgodny jest z zaleceniami Raportu nr 15 AAPM – Komitetu Grupy Zadaniowej Cyfrowej Radiologii / Fluorografii Diagnostycznego Obrazowania Rentgenowskiego.

Pro-RTG XR21

Pro-RTG XR21

Fantom ten został zaprojektowany zgodnie z normą NEMA XR21.