Radiografia

Katalog

Katalog

Katalog produktów dla Radiografii i Fluoroskopii

Pro-Alfa

Pro-Alfa

02-101

Fantom Pro-Alfa może być używany do przeprowadzania akceptacyjnych i podstawowych testów klasycznych rentgenowskich aparatów radiograficznych. 

Pro-Digi

Pro-Digi

02-102

Fantom Pro-Digi jest przeznaczony do testów akceptacyjnych i podstawowych cyfrowych rentgenowskich aparatów radiograficznych. 

 

Pro-Fluo 150

Pro-Fluo 150

02-115

Fantom Pro-Fluo 150 jest dedykowany do testów akceptacyjnych i podstawowych sprzętu radiograficznego i do fluoroskopii zgodnie z nową normą DIN 6868-150.

 

Pro-RTG Rack

Pro-RTG Rack

02-301

Uchwyt mocujący, do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi oraz Pro-Fluo, do statywu do zdjęć płucnych

Pro-RTG Stand

Pro-RTG Stand

02-302

Statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy RTG. 

Pro-RTG Al 25

Pro-RTG Al 25

02-303

25 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Pro-RTG Al 21

Pro-RTG Al 21

02-307

21 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Pro-RTG Al 21M

Pro-RTG Al 21M

02-308

21 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Pro-RTG Fluo18

Pro-RTG Fluo18

02-401

Fantom do oceny efektywności obrazowania systemów fluoroskopowych. 

 

Pro-RTG CDR

Pro-RTG CDR

02-402

Fantom do oceny skuteczności obrazowania układów radiograficznych.

Pro-RTG MTF

Pro-RTG MTF

02-107

Urządzenie do testów zgodnie z IEC 62220-1 w celu określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF), które składa się z płyty wolframowej osadzonej na płycie ołowianej.

 

 

Pro-RTG DSA

Pro-RTG DSA

02-108

Specjalny fantom do Zapewniania Jakości Urządzeń Cyfrowej Angiografii Subtrakcyjnej (DSA) zgodnie z IEC 61223-3-3 oraz DIN 6868/części 8, (2007) i 54.

Pro-RTG Geometry

Pro-RTG Geometry

02-105 - Pro-RTG Geometry Cone
02-106 - Pro-RTG Geometry Cylinder

To urządzenie pozwala wykryć nieprawidłowości w ustawieniu kolimacji i geometrii aparatu o 1 % lub 2% przy odległości ognisko-detektor 1m (FFD), lecz może być też używane przy dowolnej FFD.  Składa się z płaskiej płyty 20 x 25 cm ze wzorem 14 x 18 cm wyrytym na powierzchni. 

Pro-RTG AlphaG

Pro-RTG AlphaG

02-114

Fantom Pro-RTG AlphaG to proste urządzenie do sprawdzania geometrii układu R/F: kolimacji / osiowości wiązki oraz położenia i wielkości efektywnego pola promieniowania.

Pro-RTG Tomo

Pro-RTG Tomo

02-116

Zestaw prostych narzędzi przeznaczonych do pomiarów w klasycznej tomografii.

Pro-RTG GridAlign

Pro-RTG GridAlign

02-113

To urządzenie usprawnia osiowanie radiografii oraz centralnej wiązki lampy rentgenowskiej.

Pro-RTG Contact

Pro-RTG Contact

02-104

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach rentgenowskich.

Pro-RTG Contrast

Pro-RTG Contrast

02-109

Fantom szczegółowości kontrastu (CD) umożliwia określenie zarówno szczegółu, jak i kontrastu obserwowanego przez radiologa. 

Pro-RTG HighRes

Pro-RTG HighRes

02-112 - 16-60 version
02-111 - 60-150 version

Fantom testowy do oceny wysoko-kontrastowej rozdzielczości systemów fluoroskopowych. 

Pro-RTG FluoCDRH

Pro-RTG FluoCDRH

02-207

Kompaktowy i łatwy w użyciu fantom do oceny efektywności systemów fluoroskopowych zgodnie z zaleceniami Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego (CDRH). 

Pro-RTG ChestCDRH

Pro-RTG ChestCDRH

02-211

Kompaktowy i łatwy w użyciu fantom przeznaczony do wywoływania reakcji automatycznej ekspozycji. Spełnia specyfikacje Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego (CDRH) fantomu klatki piersiowej oraz zalecenia AAPM 

Pro-RTG AAPM 31

Pro-RTG AAPM 31

02-205

Zestaw płyt akrylowych i filtrów aluminiowych do kontroli aparatów rentgenowskich zgodnie z rekomendacjami AAPM.

Pro-RTG AEC PMMA

Pro-RTG AEC PMMA

02-201 - 240x240mm version
02-221 - 300x300mm version

Zestaw płyt PMMA do kontroli działania systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC).

Pro-RTG AEC Cu

Pro-RTG AEC Cu

02-203

Zestaw płyt miedzianych o wysokiej czystości do testowania Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC) urządzeń radiograficznych.

Pro-RTG FocalSpot

Pro-RTG FocalSpot

02-501

Proste urządzenie do oceny wielkości ogniska lampy. 

Pro-RTG 21 Steps

Pro-RTG 21 Steps

02-305

Aluminiowy klin schodkowy 21-no stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. 

Pro-RTG 11 Steps

Pro-RTG 11 Steps

02-306

Jedenastostopniowy aluminiowy klin do oceny zakresu dynamicznego układów cyfrowych lub kliszowo-ekranowych.

Pro-RTG Res 150

Pro-RTG Res 150

02-120

Fantom do testów akceptacyjnych i podstawowych tomografii komputerowej wiązki stożkowej / tomografii objętościowej (DVT) we fluoroskopii według DIN 6868-150.

 

Pro-RTG Ruler

Pro-RTG Ruler

02-601 - PMMA ruler with the radiopaque scale - 50cm / 2mm scale
02-602 - PMMA ruler with the radiopaque scale - 50cm / 1mm scale
02-603 - aluminium ruler with the radiopaque scale - 50cm / 2mm scale
02-604 - aluminium ruler with the radiopaque scale - 50cm / 1mm scale
02-605 - two PMMA rulers with the radiopaque scale joined in the middle (cross)- 40cm each / 1mm scale

Linijka z nieprzepuszczającą promieniowania skalą zapewnia stałe odniesienie wielkości na obrazie.

Pro-RTG AAPM 15

Pro-RTG AAPM 15

02-117

Ten fantom do cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) zgodny jest z zaleceniami Raportu nr 15 AAPM – Komitetu Grupy Zadaniowej Cyfrowej Radiologii / Fluorografii Diagnostycznego Obrazowania Rentgenowskiego.

Pro-RTG XR21

Pro-RTG XR21

02-220

Fantom ten został zaprojektowany zgodnie z normą NEMA XR21.